top of page

Projects

Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa vizītē Krievijā (Sanktpēterburgā)
Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa vizītē Krievijā (Jekaterinburgā)
CONNECTING CANADA AND LATVIA
HELIPORT OPENING IN RIGA PASSANGER PORT
MILDRONĀTS - MILDRONATE
GLOBAL VIROTHERAPY CANCER CLINIC
BLANKENFELDES MUIŽAS SĪRUPI
BLANKENFELDES MUIŽA
BALTIJAS HELICOPTERS
bottom of page